DMR Geoteknik servicerer en bred vifte af kunder både i det offentlige og i det private erhvervsliv i forbindelse med nybyggerier.

Opgaverne udføres i hele Danmark, f.eks. indenfor følgende typer af opgaver:

  • Parcel- og sommerhuse.
  • Erhvervs- og boligejendomme.
  • Gylletanke og staldbyggeri.

Godt planlagte og gennemførte geotekniske undersøgelser kan give store økonomiske og tidsmæssige besparelser for det samlede projekt.

Undersøgelserne rapporteres med DMRs vurderinger og geotekniske anbefalinger med hensyn til funderings- og udgravningsforhold.

De geotekniske undersøgelser kan ofte med fordel kombineres med de miljøtekniske undersøgelser, enten i form af konkrete forureningsundersøgelser ved kendte punktkilder eller som dokumentation i forbindelse med den efterfølgende jordhåndtering. DMR kan således også hjælpe med at få håndteret eventuelle miljømæssige aspekter ved projekterne.

DMR Geoteknik er ISO 9001:2015 certificeret og AAA kreditratet, hvilket er din garanti for arbejdets kvalitet og levering.

Kontaktpersoner:

Jylland: Søren Madsen Tabor
Fyn: Kristian Bech Benjaminsen
Sjælland og øerne: Tobias Vanggaard