I forbindelse med etablering af nye kloakker eller renovering af eksistrende kloaksystemer, er der en række udfordringer, som er tæt knyttet til de geotekniske forhold.

Det er derfor vigtigt at udføre geotekniske undersøgelser i et sådant omfang, at mulighederne og forusætningerne for optimering af tracé er tilstede samt at undgå ubehagelige overraskelser i undersøgelsesfasen.

De geotekniske undersøgelser kan med fordel ofte kombineres med miljøtekniske undersøgelser, idet overskudsjord fra kloakarbejder kan være forurenet eller stamme fra et områdeklassificeret område. I begge tilfælde vil miljøtekniske undersøgelser give modtageren af overskudsjorden vished om jordens eventuelle indhold af miljøfremmede stoffer.

DMR Geoteknik er behjælpelige med at udføre kombinerede miljø- og geotekniske undersøgelser, hvorved der kan opnås en besparelse i undersøgelsesfasen.

Tilsvarende kan det være en fordel at udføre en fotoregistrering af eksisterende sætningsskader m.v. på nærliggende bygninger inden entreprenørarbejderne til kloakprojektet iværksættes. DMR Geoteknik kan også være behjælpelig med at gennemføre denne.

Kontakt DMR Geoteknik for nærmere information og drøftelse af netop jeres kloakprojekt.

DMR Geoteknik er ISO 9001:2015 certificeret og AAA kreditratet.

Kontaktpersoner:

Jylland: Maybritt Lind Andersen
Fyn: Kristian Bech Benjaminsen
Sjælland og øerne: Tobias Vanggaard