DMR Geoteknik har gennem de seneste 10 år opnået solid erfaring i geoteknisk rådgivning og tilsyn indenfor fundering af vindmølleprojekter onshore.

Med udgangspunkt heri har DMR Geoteknik optimeret ydelserne i den geotekniske rådgivning og har udviklet en stærk og samtidig meget fleksibel rådgivningspakke ved vindmølleprojekter og vindmølleparker.

DMR Geotekniks rådgivningspakke omfatter følgende ydelser:

  • geotekniske undersøgelser,
  • geotekniske tilsyn og kontroller,
  • projektledelse,
  • kvalitetskontrol og gennemgang af entreprenørens KS-materiale.

DMR Geotekniks vindmølleteam består af medarbejdere med stor erfaring indenfor geotekniske undersøgelser, projektledelse, tilsynsarbejder og kavlitetskontroller ved vindmølleprojekter.

Kontakt DMR Geoteknik for nærmere information og drøftelse af netop jeres vindmølleprojekt.

DMR Geoteknik er ISO 9001:2015 certificeret og AAA kreditratet. Det er din sikkerhed for kvalitet og levering af opgaven.