Udarbejdelsen af den geotekniske rapport er baseret på resultaterne, som er opnået i marken ved udførelse af jordbundsundersøgelsen.

På baggrund af vurderingerne fra de opborede jordprøver anbefales og beskrives den teknisk og økonomisk mest fordelagtige funderingsmetode for det aktuelle projekt.

Rapporten indeholder først og fremmest en vurdering af den nødvendige funderingsdybde, afrømningsniveauet for gulvene samt en beskrivelse af, hvorledes den anbefalede funderingsmetode bør udføres.

Dernæst indeholder rapporten en angivelse af jordens styrkeparametre, således at der er mulighed for at optimere, kontrollere eller beregne fundamenterne inden byggeriet igangsættes.

Eventuelle udførelsesmæssige problemstillinger, såsom stabilitetsproblemer, grundvand, fede lerarter osv., er ligeledes beskrevet i rapporten, hvor også risikoen for sætninger er vurderet.

Kontaktpersoner:

Jylland: Claus Gammelmark Therkildsen
Fyn: Kristian Bech Benjaminsen
Sjælland og øerne: Tobias Vanggaard