Det mest benyttede laboratorieforsøg er uden tvivl bestemmelse af jordprøvens vandindhold.

Laboratorieforsøget er nemt og billigt at udføre, og der kan drages en række konklusioner på baggrund af vandindholdet i jordprøverne.

I forbindelse med jordartsbedømmelsen foretages der som udgangspunkt bestemmelse af vandindholdet på alle lerprøver samt på udvalgte sandprøver. Vandindholdet indgår blandt andet i fastlæggelsen af jordens geologiske alder, samt til beskrivelse af eventuelle funderingsmæssige problemstillinger, herunder fede lerarter, grundvandssænkning osv.