Til bestemmelse af kornfordelingen i silt- og lerfraktionen i en jordprøve kan DMR Geoteknik udføre en slemmeanalyse (hydrometeranalyse).

Dette kan f.eks. være aktuelt ved pileanlæg, nedsivningsanlæg, vejanlæg, dimensionering af en grundvandssænkning, skønsmæssig bestemmelse af den kapillære stighøjde, skønsmæssig bestemmelse af permeabilitetskoefficienten osv.

DMR har 12 kontorer i Danmark. Vores specialister er dermed lokale og tæt på også dit projekt.

Fakta om vores laboratorier

  • Alle forsøg, der udføres i DMR Geotekniks laboratorier, finder sted i overensstemmelse med DS/EN standarder og Vejteknisk Instituts provisoriske prøvningsmetoder.
  • DMR Geoteknik indgår i Vejteknisk Instituts frivillige ordning omkring ringprøvningsforsøg, for at sikre en høj kvalitet.
  • DMR Geoteknik har mere end 20 års erfaring med geotekniske undersøgelser over hele landet.