I forbindelse med anlæg af nedsivningsanlæg, vejanlæg, grundvandssænkning osv. kan det være nødvendigt at udføre sigteanalyser til beskrivelse af kornfordelingen i de udtagne jordprøver.

Specielt i forbindelse med anlæggelse af nedsivningsanlæg er der fra de fleste kommuner opstillet krav om at jordens egnethed til nedsivning skal dokumenteres, hvilket kan gøres ved hjælp af en sigteanalyse.

DMR Geoteknik udfører sigteanalyser til nedsivningsanlæg. Prisen for udførelse af sigteanlyser (tørsigtning) er 750,- kr. excl. moms pr. sigteanalyse.

Prisen er incl. optegning af resultaterne fra sigteanalysen på en kornkurve.

Sigteanalysen kan udføres som både vådsigtning og tørsigtning alt efter behov.

Er silt- eller lerindholdet i jordprøven for stor, kan DMR Geoteknik udføre en slemmeanalyse til bestemmelse af kornfordelingen i silt- og lerfraktionen.