Viden om en jordarts indhold af organisk materiale har stor betydning for fundering af bygningsværker, idet større mængder af organisk indhold kan bidrage væsentligt til sætningsskader.

Små mængder af organisk indhold i ler vil resultere i en betydelig forøgelse af flydegrænsen og plastcitetsgrænsen uden dog at ændre plasticitetsindekset.

Der findes flere forskellige forsøg til bestemmelse af det organiske indhold i jord, men en af de mest benyttede metoder er glødetab ved udglødning i ovn.

DMR Geoteknik benytter glødetab ved udglødning i ovn til bestemmelse af det organiske indhold i jord.