Hovedformålet med jordartsbedømmelsen er at fastlægge jordens geologiske alder samt beskrive jordens geotekniske- og funderingsmæssige egenskaber.

De opborede jordprøver fra den geotekniske boring bedømmes og beskrives i detaljer og den geologiske alder fastlægges. På baggrund af jordartsbedømmelsen for alle de udførte boringer, samt de udførte laboratorieforsøg, vurderes jordens bæreevne og den teknisk og økonomisk mest fordelagtige funderingsløsning udvælges.

Jordartsbedømmelse danner således grundlag for valg af funderingstype og er et af de vigtigste laboratorieforsøg, der udføres i forbindelse med jordbundsundersøgelser.