Ved geotekniske undersøgelser af større arealer kan det ofte være en fordel at benytte feltmålinger, også kendt som geofysiske målemetoder.

De mest benyttede geofysiske målemtoder er:

  • Geoelektrisk opmåling.
  • Dynamisk sondering.
  • Georadar.

Den mest benyttede målemetode er den geoelektriske opmåling, der også er den billigste af de tre ovennævnte metoder. Geoelektrisk opmåling er en geofysisk målemetode, som bygger på måling af den elektriske ledningsevne i jorden. Ledningsevnen, der fremkommer som en kombineret virkning af porevandets og kornenes ledningsevne, betragtes ved denne metode som en karakteristisk størrelse for et jordlag.

Ved den geoelektriske målemetode bestemmes den specifikke modstand, der er den reciprokke ledningsevne, i forskellige dybder under jordoverfladen. Man kan derfor bestemme et antal karakteristiske laggrænser, samt lagenes specifikke modstande, der med nogen forsigtighed og megen erfaring kan give en overordnet inddeling af jordlagene. Den geoelektriske opmåling bør altid suppleres med geotekniske lagfølgeboringer til kontrol af de udførte målinger.

DMR Geoteknik benytter ofte Geoelektriske opmålinger og råder over en Geonics indkøbt til formålet, især i forbindelse med udstykninger. Via vore samarbejdspartnere kan vi ligeledes arrangere opmåling ved hjælp af dynamisk sondering og georadar.

Kontaktperson: Randi Warncke Nissen