I forbindelse med byggeprojektets igangsættelse bør der føres tilsyn med alle udgravninger for fundamenter, gulve osv.

Det primære formål med udgravningstilsynet er at verificere, at de jordbundsforhold, der er truffet i de tidligere udførte boringer er gældende for hele byggefeltet.

Desuden bør der udføres kontrol af jordens bæreevne, således at de dimensionsgivende styrkeparametre bliver verificeret i udgravningen.

DMR Geoteknik udfører udgravningstilsyn i hele Danmark, og alle tilsyn bliver efterfølgende afrapporteret, således at de aktuelle jordbundsforhold og styrkeparametre kan dokumenteres.

Kontaktpersoner:

Jylland: Søren Madsen Tabor
Fyn: Kristian Bech Benjaminsen
Sjælland og øerne: Tobias Vanggaard