I forbindelse med gravearbejde, fundering, anlægsarbejder samt grundvandssænkning, hvor det vurderes, at der er risiko for at påføre skader på nabobygninger eller omkringliggende bygningsværker, bør der udføres en fotoregistrering.

Af risikofyldte arbejder kan f.eks. nævnes grundvandssænkning, pæle- og spunsramning, vibrationer ved indbygning af fyldjord, gravearbejde nær eksisterende bygninger og lignende. Alle anlægsarbejder er omfattet af Byggelovens §12.

Fotoregistrering foretages forud for det pågældende arbejde. Billederne fungerer som dokumentation af bygningernes tilstand før arbejdet er påbygyndt i tilfælde af, at der skulle blive diskussion om eventuelle observerede sætningsskader. Det er derfor vigtigt, at fotoregistreringen udføres grundigt.

DMR Geoteknik har igennem flere år opbygget en stor erfaring med håndtering af såvel små som store fotoregistreringer.

Kontakt DMR Geoteknik for nærmere information og et tilbud på en konkret opgave.

Kontaktperson:

Tobias Vanggaard – tva@dmr.dk