DMR medvirker i sommeren 2011 til afholdelse af et PCB-kursus på Ferskvandscentret i Silkeborg. Du kan læse mere på følgende link:

http://www.ferskvandscentret.dk/kursus/kurser-og-temadage/hvad-er-kurser-og-temadage/cal/begivenhed///enkelt/temadag-om-pcb-i-bygninger-2818/08/06/2011/

Vi giver også gerne målrettede firmakurser, kurser for boligforeninger, forsikringsselskaber, grundejerforeninger m.v. om PCB og andre forureningskomponenter i bygningsmaterialer. Kurserne afholdes målrettet mod de konkrete behov.

Kontakt os for yderligere oplysninger om muligheden for at få DMR til at afholde kursus.