Med den nye Affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. januar 2013 er der kommet et lovpligtig krav om at foretage en anmeldelse af stort set alle byggearbejder i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977.

I forbindelse med anmeldelsen skal der gennemføres en PCB-screening og derefter givetvis en PCB-kortlægning.

Den nye Affaldsbekendtgørelse kan ses her.

DMR har opbygget en stor erfaring med kortlægning af farlige stoffer i byggematerialet og typisk udføres der én miljøscreening for samtlige farlige stoffer, såsom for eksempel asbest, bly og PCB forud et byggeri.

En sådan miljøscreening er med til at opfylde bygherreansvaret om identifikation af farlige stoffer og man kan dermed undgå dårlige overraskelser under byggeriet i form af byggestop og ekstraomkostninger.

Kontakt os gerne for rådgivning og konkrete tilbud på PCB-screeninger.