Tilstedeværelsen af PCB i bygningsmaterialer kan udgøre et problem i forbindelse med bortskaffelse af bygningsaffald.

Flere og flere kommuner stiller således krav om at der skal foretages en dokumentation af, at der ikke er PCB i bygningsaffaldet før dette kan bortskaffes som rene materialer. Københavns Kommune har f.eks. udarbejdet en PCB-vejledning, der beskriver deres krav til håndtering af PCB-holdigt byggeaffald.

DMR kan være behjælpelig med at foretage de nødvendige dokumentationsanalyser og indgå aftaler med miljømyndighederne om undersøgelses- og dokumentationsomfang.

PCB-undersøgelserne  kombineres tit med undersøgelser af om bygningsaffaldet også indeholder f.eks. asbest eller tungmetaller, herunder bly.

Kontakt os for rådgivning eller konkrete tilbud.