Det er vigtigt at foretage en kvalitetssikring efter at PCB-fjernelsen/saneringen er foretaget. Derfor bør der altid foretages en kontrol af at PCB-indholdene er nedbragt til et acceptabelt niveau.

Kvalitetssikringen sker ved udtagning af PCB-analyser efter at renoveringen er afsluttet. Afhængigt af den konkrete sag kan der være tale om materialeprøver og/eller luftprøver.

Ofte foretages de samme analyser som før renoveringen blev foretaget, så der er sammenlignelige før- og efterresultater.

På baggrund af analyseresultaterne udarbejdes der en dokumentationsrapport.

DMR foretager både kvalitetssikring på sager, hvor vi selv har været rådgiver for bygherren, men også på sager, hvor bygherren ønsker en udefrakommende uvildig vurdering og dokumentation af den foretagne PCB-renovering.

DMRs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015 certificeret.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.