Hvad er chlorerede paraffiner?

Chlorerede paraffiner er komplekse blandinger af n-alkaner karakteriseret ved en gennemsnitlig længde af kulstofkæden samt graden af chlorering.

Chlorerede paraffiner kan opdeles i tre kategorier, langkædede (C18-C30), mellemkædede (C14-C17) og kortkædede (C10–C13).

Hvor findes chlorerede paraffiner i bygninger?

Da anvendelsen af PCB i 1970’erne blev forbudt, skete der er en væsentlig forøgelse i anvendelsen af chlorerede paraffiner i materialer.

Chlorerede paraffiner findes f.eks. i elastiske fuger, illmodbånd og i maling og gulvbelægninger.

Hvor farlige er chlorerede paraffiner?

Kortkædede (C10-C13) chlorerede paraffiner anses som værende kræftfremkaldende.

Ved demontering og bortskaffelse af materialer med indhold af chlorerede paraffiner, kan regler og anvisninger som anvendes ved PCB som udgangspunkt følges.

I 2002 begyndte udfasningen af chlorerede paraffiner i Europa.

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud på konkrete sager.