Med den nye Affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. januar 2013 er der kommet et lovpligtig krav om at foretage en anmeldelse af stort set alle byggearbejder i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977.

I forbindelse med anmeldelsen skal der gennemføres en PCB-screening og derefter givetvis en PCB-kortlægning.

Denne lovpligtige screening for indhold af PCB kan med fordel kombineres med en bygningsgennemgang og undersøgelser for indhold af andre relevante problemstoffer i bygningen som f.eks. blyholding maling og asbest.

DMR kan foretage en samlet bygningsgennemgang for indhold af disse miljøfremmede stoffer. Derudover rådgiver DMR Bygningsundersøgelse sammen med DMR Arbejdsmiljø i, hvordan I skal håndtere de bygningsmaterialer, hvori der er farlige stoffer som asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og chlorerede paraffiner, lovgivningen på området samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er påkrævet. Ligesom vi tilbyder at stå for alt fra miljøundersøgelser til udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation, arbejdsmiljøkoordinering og tilsyn på jeres nedrivningsprojekter. Læs mere i brochuren til højre.

Læs mere om reglerne i brochuren til højre.