DMR har udarbejdet en artikel i februarnummeret af Teknik&Miljø vedr. behovet for fælles retningslinier for gennemførelse af bygningsundersøgelser, dels så undersøgelserne gennemføres tilstrækkeligt grundigt og dels så det sikres at der konkurreres/gives pris på samme undersøgelsesomfang.

Læs mere i artiklen på denne side.