Tilstedeværelsen af miljøfremmede stoffer/forureningskomponenter i bygningsmaterialer kan udgøre et problem i forbindelse med bortskaffelse af bygningsaffald, f.eks. ved bygningsrenovering eller nedrivning af bygninger.

DMR kan være behjælpelig med at foretage de nødvendige dokumentationsanalyser og indgå aftaler med miljømyndighederne om undersøgelses- og dokumentationsomfang.

DMR har stor erfaring med undersøgelse af bygningsmaterialer for indhold af:

  • PCB,
  • bly og andre tungmetaller,
  • chlor paraffiner,
  • asbest,
  • skimmel.

I menuen til venstre kan du læse mere om DMRs rådgivningsydelser indenfor disse områder.

DMR er ISO 9001:2015 certificeret og AAA kreditratet.