LCA-Beregninger

LCA-Beregninger

– LCA-BEREGNINGER PÅ BYGGERIER, KONSTRUKTIONER OG MATERIALER

Vi er specialister i livscyklusvurderinger (LCA) på bygninger. En LCA er en beregning af miljøaftrykket fra et enkelt materiale, en hel konstruktion eller et komplet byggeri igennem hele levetiden – fra indvinding af råmaterialer og produktion af materialer, brugsfasen (bygningsdriften) til endt levetid samt potentialet for nyttiggørelse og genanvendelse. Læs mere om hvad LCA er ved at klikke her.

HVORDAN AFLEVERES RESULTATERNE TIL KUNDEN?

Vores LCA-beregninger bliver altid udført veldokumenteret jf. EN15978 og gældende krav i Bygningsreglementet. Udover et LCA-notat med resultater, beregningsmetode og forudsætninger, laver vi også en opsummeret præsentation af resultaterne på 1 side. Dette gør det nemmere at gå til og man kan som modtager af beregningerne hurtigt danne sig et overblik over hovedtrækkene i resultaterne fra LCA-studiet.

Vi kan naturligvis tilpasse os til det enkelte projekt, alt efter hvilken dokumentation der er behov for, men som minimum afleverer vi altid følgende materiale og dokumentation i forbindelse med LCA-beregninger:

  1. LCI-mappe med komplet ind-data til LCA-modellen (bl.a. EPD-mappe, mængdeinput, mellemregninger/antagelser)
  2. LCA-mappe med LCA-beregninger (typisk udført i nyeste version af LCAbyg) jf. EN15978
  3. Resultater og dokumentation: Resultaterne af LCA-beregningen præsenteres og dokumenteres i et LCA-notat, som udførligt beskriver den anvendte metode, antagelser og usikkerheder i studiet – jf. EN15978. Dette sikrer valide og veldokumenterede beregninger, som kan bruges med fuld transparens og gennemsigtighed omkring studiet.
  4. Præsentation: LCA-studiet opsummeres på en “One-Pager” for let og overskuelig præsentation af resultaterne

Hvis du vil høre mere om hvordan vi kan lave LCA-beregninger på dit næste byggeprojekt, så er du meget velkommen til at kontakte os.

VORES RÅDGIVNING

Når vi laver LCA-beregninger og variantsammenligninger medtager vi også de økonomiske og tekniske forhold i byggeriet. Dette er helt essentielt når der rådgives i bæredygtigt byggeri og betyder både fokus på at reducere miljøpåvirkninger, men også at tage højde for totaløkonomien i projektet samt de tekniske krav til konstruktionerne og valg af materialer.

Kontakt


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail