BygherrePartner Usikkerhedsmatrix 2.0 – Usikkerhedsvurdering i LCA Jf. EN15978

BygherrePartner Usikkerhedsmatrix 2.0 – Usikkerhedsvurdering i LCA Jf. EN15978

BygherrePartner ApS har udviklet en metode til vurdering af usikkerheder i LCA-beregninger udført i LCAbyg

LCA-beregninger er usikre af natur, da miljødata og antagelser om transportafstande ofte er gennemsnitlige, mængder er baseret på ukomplette 3D-modeller og nogle materialer og materialegrupper udelades helt, eksempelvis fuger eller dele af de tekniske installationer. Denne usikkerhed er sjældent dokumenteret i en bygnings-LCA, og softwaren LCAbyg, som oftest bruges til bygnings-LCA i Danmark, understøtter heller ikke denne funktion. Hos BygherrePartner mener vi, at denne faktor er meget vigtig at belyse – især når resultater fra LCA’er benyttes som beslutningsgrundlag.

Målet med dette notat er at beskrive en metode, som BygherrePartner har udviklet, der på baggrund
af kvalitative vurderinger, kan estimere den samlede usikkerhed i LCA-beregninger udført i LCAbyg.
Metoden skal både tage højde for kvaliteten/præcisionen af den anvendte data, hvor repræsentative
de udregnede mængder er, samt hvor detaljeret konstruktioner er opbygget i LCA-modellen (typisk
LCAbyg).

Beskrivelse af metoden til vurdering af usikkerheder

BygherrePartner Usikkerhedsmatrix vurderer usikkerhed på følgende 4 parametre:

 1. Datakvalitet – Miljødata
  Anvendes der EPD- eller generisk miljødata?
 2. Datakvalitet – LOD/mængder
  Hvor retvisende er mængdeudtrækket fra modellen? Hvilket LOD er modelleret?
 3. Detaljegrad – LCA-model
  Hvor retvisende og detaljeret er konstruktioner modelleret i LCA-modellen?
 4. Detaljegrad – Teknisk drift
  Er den tekniske drift baseret på en Be18-beregning eller en antagelse?

Usikkerhedsmatricen er baseret på ’Pedigree’-metoden, som er en videnskabelig metode til at udlede usikkerhedsfaktorer fra en kvalitativ vurdering af data i LCA-beregninger. Forskellen fra Pedigree-matricen til BygherrePartner Usikkerhedsmatrix er først og fremmest, at vi vurderer usikkerheden i resultater, hvor Pedigree-matricen vurderer usikkerheden i input. Dette er nødvendigt, da datasæt anvendt i en bygnings-LCA kan betragtes som en LCA i sig selv, hvor input-parametre som fx strømforbrug ikke kan ændres. Usikkerheden i resultater vurderes på baggrund af udgivet litteratur eller lignende.

Læs mere om pedigree-metoden og en detaljeret redegørelse for vores metode ved at downloade notatet nederst på denne side.

BygherrePartner Usikkerhedsmatrix

Den samlede usikkerhedsmatrix kan ses nedenfor:

De første tre parametre i matrixen, ”Miljødata”, ”LOD/mængder” og ”LCA-model” relaterer sig alle tre til de indlejrede miljøpåvirkninger, hvorimod påvirkningerne fra ”teknisk drift” relaterer sig til driftsfasen af bygningen. Da disse ikke er direkte relateret, vægtes usikkerhederne efter deres andel af den samlede påvirkning. Miljødata vurderes for hvert materiale, og den samlede usikkerhed herfra vægtes ift. deres indvirkning på det samlede resultat.

Det antages, at usikkerheden er normalfordelt og udregnes således vha. formlen:

For at få det fulde overblik over metoden og grundlaget for de valgte usikkerhedsfaktorer, anbefaler vi at downloade dokumentationsnotatet nedenfor.

Download dokumentationsnotat

Vi har valgt at gøre vores dokumentationsnotat frit tilgængeligt, som danner grundlaget for BygherrePartner Usikkerhedsmatrix v2.0.

Vi opfordrer branchen til vidensdeling og til altid at vurdere og kommunikere usikkerheder i LCA-studier!

Inputs til vores model og dokumentationsnotatet er meget velkomne og kan sendes direkte til:

Mikkel T. B. Volden
Teknisk direktør
e-mail
mobil

BygherrePartner Usikkerhedsmatrix v1.3 er udviklet af:

Anders S. Ravn
BygherrePartner ApS
I samarbejde med:
Storm Sommer & Mikkel T. B. Volden

Kontakt


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail