LCA-Studie: REDUKTION AF KLIMAAFTRYKKET FOR ÉNFAMILIEHUSE

LCA-Studie: REDUKTION AF KLIMAAFTRYKKET FOR ÉNFAMILIEHUSE

Formålet med dette LCA-studie er at vise, hvordan LCA kan bruges som designværktøj til at nedbringe et byggeris klimapåvirkninger – både ved at sammenligne datagrundlag, samt ændre materialevalg i konstruktioner. Der tages udgangspunkt i et enfamiliehus på 173 m2, bygget med ud-bredte og anerkendte byggetekniske løsninger.
Først undersøges forskellen i klimaaftrykket for huset ved at sammenligne generisk og branchespecifik miljødata mod produktspecifik data. Herefter undersøges effekterne af at udskifte materialer til andre med overordnet samme egenskaber, fx forskellen på fabriksbeton, letbeton og porebeton. Sidst udføres et variantstudie på konstruktionsniveau, hvor de bedste (mindst klimabelastende) løsninger udvælges og sammensættes i den mindst klimabelastende version af enfamilie-huset. Resultaterne sammenlignes med de planetære grænser fra ’Reduction Roadmap’.
Denne rapport er syntesen af det større LCA-studie ’De fire enfamiliehuse’ udarbejdet af BygherrePartner Aps, August 2022 – Maj 2023.

Vi har haft fornøjelse af at præsentere resultaterne af LCA-studiet på 7 landsdækkende netværksmøder om klimakravene. Læs mere om det her (arrangeret af Videnscenter om Bygningers Klimapåvirking – VCBK).

LCA-rapporten kan downloades gratis her:

Kontakt


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail