Krav om LCA-beregninger i 2023

Krav om LCA-beregninger i 2023

Fra januar 2023 bliver det et krav i bygningsreglementet at lave LCA-beregninger for alt nybyggeri.
For nybyggeri over 1.000 m2 bliver der desuden indført grænseværdier på 12 kg CO2 eq. / m2 / år.

Læs den nationale strategi for bæredygtigt byggeri (2021) ved at klikke her (indenrigs og boligministeriet).
Læs hvad FRI skriver om de nye krav her og se pressemeddelelsen fra Indenrigs og Boligministeret her.

Oversigt over trinvis indfasning og stramning af CO2-krav:

Kilde: Bolig og Planstyrelsen

LCA-beregninger er afgørende for en bæredygtig udvikling af byggebranchen, som skal mindske bygningers miljøaftryk – både for nybyggeri og renovering.

Udover selve klimaaftrykket (CO2), indeholder en LCA-beregning også en lang række andre miljøpåvirkningskategorier – f.eks. energiforbrug, ozonlagsnedbrydning, miljøfarligt affald, sundhedsskadelige stoffer etc.

Der er et særligt stort fokus på CO2 og udledningen af klimagasser: det er medvirkende til klimaforandringer og der findes både nationale og internationale mål (paris-aftalen) om at begrænse de globale temperaturstigninger.

Det er dog vigtigt også at vurdere andre miljøpåvirkningskategorier, når der eksempelvis sammenlignes mellem forskellige materialer og konstruktioner, for at undgå at problemer fra én miljøpåvirkningskategori flyttes til en anden (burden shifting).

Kontakt os for at høre mere om bæredygtigt byggeri og om hvordan vi tilbyder LCA-beregninger og certificerer byggeprojekter på alle typer byggeprojekter.

Kontakt


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail