Genbrugte Byggematerialer Regnes For 0 Kg CO2e I Bygningers Klimaregnskab

Genbrugte Byggematerialer Regnes For 0 Kg CO2e I Bygningers Klimaregnskab
Fra 1. januar 2024 tæller genbrugte byggematerialer for 0 kg CO2e i beregningen af bygningers klimaregnskab. Det sker efter nye principper for beregning af genbrugte byggematerialer trådte i kraft i bygningsreglementet.

Genbrugte byggematerialer er indtil nu blevet værdiansat på lige fod med nye materialer i krav til bygningers klimaregnskab, medmindre der forefindes en EPD på genbrugte byggemateriale.

Fra 1. januar 2024 træder nye regler i kraft, som medfører nye beregningsprincipper for genbrugte byggematerialer og dermed en ændring af krav til bygningers klimaregnskab (LCA) i bygningsreglementet. Fremover fastsættes genbrugsmaterialers klimapåvirkning til nul igennem hele livscyklussen for alle bygningens moduler. Denne belønning vil understøtte udviklingen af et nyt marked for genbrug.

En udledning på 0 kg CO2e er naturligvis ikke retvisende, da der også er klimapåvirkninger forbundet med genbrug af byggematerialer (transport, eventuel rensning/tilpasning, forberedelse etc.), men tiltaget er en start og er besluttet for at fremme brugen af genbrugte byggematerialer i byggeriet. Det er dog vores forventning, at man i fremtiden vil medregne de egentlige klimapåvirkninger, der måtte være forbundet med de genbrugte byggematerialer – f.eks. ved opbygning af et generisk datasæt for genbrugte byggevare således som produktspecifikke EPDer for genbrugte byggematerialer.

Der findes allerede EPDer for visse genbrugte byggematerialer – f.eks. genbrugssten: EPD Danmark – Genbrugssten.

Læs Social- og Boligstyrelsens pressemeddelse vedrørende genbrugte byggematerialer ved at klikke her.

Kontakt


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail