Rigtig mange arbejdsprocesser afgiver en eller anden form for gasser eller dampe, og mange af disse stoffer er skadelige for menneskers sundhed. Forekommer de som aerosoler, kan påvirkningen endda forværres.

Gasser og dampe kan opstå ved afdampning af organiske opløsningsmidler efter overfladebehandling, arbejde med isocyanater eller epoxy, eller andre kemiske komponenter, der dannes under produktionsprocesser.

Sygefravær og nedsat helbred forringer arbejdsevnen, og påvirker både den enkelte person og hele virksomheden. Det kan derfor være relevant eller måske ligefrem nødvendigt at få målt, om mængden af stoffer i luften er højere end grænseværdien tillader.

Der er stor forskel på, hvordan kemiske stoffer påvirker os. Nogle kan give allergi, nogle kan være kræftfremkaldende, nogle giver bare ubehag og nogle er ligefrem giftige. Nogle stoffer påvirker ved indånding, mens andre kan trænge gennem huden og ophobes i vævet. Derfor er det meget vigtigt, at vi ved, hvad det er, vi arbejder med, og hvordan det kan påvirke os, så vi kan beskytte os mod det.

DMR Arbejdsmiljø kan hjælpe med både målinger af og viden om kemikalier.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.