DMR Arbejdsmiljø tilbyder at lave en kortlægning af kemikalierne i jeres virksomhed med henblik på at vurdere de enkelte produkter i forhold til de arbejdsprocesser, der udføres, så det sikres, at arbejdsprocesser og opbevaring af produkter foregår sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlig.

I forbindelse med en kortlægning af virksomhedens kemikaliebehov og -forbrug kan der ofte foretages en substitution af visse produkter, og kemikalieforbruget kan ofte mindskes – begge forhold, der sammen med ændrede indkøbsprocedurer kan mindske virksomhedens omkostninger. Samtidig viser en gennemgang af virksomhedens kemikalier ofte, at der står produkter, som ikke længere anvendes, og derved kan bortskaffes.