Forkerte arbejdsformer og arbejdspladsindretninger kan føre til nedslidning, arbejdsskader og dårlig trivsel.

DMR Arbejdsmiljø tilbyder rådgivning vedr. korrekt anvendelse af inventar og udstyr til den enkelte medarbejder. Korrekt inventar og udstyr til medarbejderne mindsker risikoen for unødige belastninger og efterfølgende sygefravær – omkostninger der kan være større end omkostningerne til indkøb af korrekt inventar og udstyr for mange virksomheder.

DMR Arbejdsmiljø kan rådgive om:

  • instruktion og undervisning i arbejdsteknik, herunder mindskelse af de fysiske belastninger ved løft, skub, træk m.v.
  • indretning af arbejdspladser.
  • nedsættelse af belastninger ved ensidigt, gentaget arbejde.
  • tilpasning og instruktion i brug af tekniske hjælpemidler.
  • uddannelse af medarbejdere internt i virksomheden.