DMR A/S er godkendt som autoriseret rådgivningsvirksomhed inden for områderne, der dækker fysisk, kemisk, biologisk og ergonomisk arbejdsmiljø, dvs. alle områder med undtagelse af det psykosociale arbejdsmiljø.

Når Arbejdstilsynet giver rådgivningspåbud inden for et af disse områder, rykker vi ud og hjælper med brugbare og praktiske løsninger.

Det kan f.eks. være på byggepladser, der har problemer med indretning, adgangsveje eller deres Plan for Sikkerhed og Sundhed eller på industrivirksomheder, der skal have rådgivning vedr. ventilation, overfladebehandling eller brug af kemiske stoffer i indeklimaet.

Det kan også være rådgivning i forbindelse med indretning af arbejdspladsen eller ergonomi på kontorarbejdspladsen, ensidigt gentaget arbejde eller tunge løft og manuelle håndteringer.