Social kapital

Social kapital

Social kapital – skab relationer og samarbejde på arbejdspladsen gennem social kapital.

DMR Arbejdsmiljø tilbyder handlingsorienterede begreber og metoder til hvordan jeres virksomhed kan arbejde med social kapital.

Social kapital handler om relationer og samarbejde på arbejdspladsen. Det at styrke samarbejdsrelationerne i virksomheden har betydning for, hvordan virksomheden er i stand til økonomisk at klare sig. Når en virksomhed har skabt gode relationer og et godt samarbejde er det med til, at virksomheden kan løfte de fremtidige kerneopgaver – også i vanskelige tider.

Social kapital er en anerkendt og effektiv metode til at styrke virksomheden som arbejdsplads og forretning. 

Arbejdet med social kapital kan tage udgangspunkt i forskellige afsæt:

  • Spørgeskema om social kapital.
  • Systematisk og målrettet arbejde med de tre diamanter (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne).
  • Skabe dialog og opmærksomhed omkring social kapital.

DMRs koncept bygger på det anerkendte spørgeskema, som er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

En undersøgelse er givet rigtig godt ud og giver et grundlag for at samarbejdsrelationer bliver endnu bedre. Det vil give ideer til, hvor man skal sætte ind og i sidste ende forbedre virksomhedens resultater.  

Medarbejderne skal svare på 12 spørgsmål, hvilket er relativt hurtigt gjort. Gennem dette vil  virksomheden nemt få viden om deres sociale kapital og hvordan den kan styrkes.

Med de nye værktøjer har DMR nogle handlingsorienterede begreber og metoder til, at arbejde med social kapital, hvilket måske tidligere har virket uhåndterligt for virksomhederne. De nye værktøjer gør arbejdet meget mere konkret og værdierne noget mere synlige for den enkelte virksomhed, der ønsker at sætte den sociale kapital i fokus.

Kontakt os gerne for en første uforpligtigende snak.

Nothing found