Forandringsprocesser og psykisk arbejdsmiljø

Forandringsprocesser og psykisk arbejdsmiljø

Omstilling og fleksibilitet er blevet nøgleord i mange danske organisationer, der befinder sig i et konstant foranderligt marked med nye konkurrence- og forretningsvilkår.

Disse nye vilkår betyder, at der i mange organisationer skal gennemføres forandringer. Hvad enten det er større eller mindre forandringer, vil det være helt centralt, at forandringerne lykkes og forankres i hverdagen.

En del forandringsprocesser har desværre en negativ påvirkning på det psykiske arbejdsmiljø. Ved at have det psykiske arbejdsmiljø i fokus før, under og efter processen kan I opnå en værdiskabende forandring og samtidig sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

Erfaringerne viser, at det psykologisk set er lettere at være med i en organisatorisk forandringsproces, hvis man selv har været med til at præge ændringerne eller på anden måde har været involveret i processen.

Der er flere væsentlige faktorer i god forandringsproces, og vi kan bistå jer med at sikre det rette fokus herpå, så I opnår succes i hele organisationen med forandringerne.

Kommunikation

Det er vigtigt med en klar og tydelig kommunikation om baggrund og formål med forandringen, samt løbende i processen at informere om status, planer og evt. ændringer. Det vil være centralt, at der skabes ”rum” og mulighed for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Vi hjælper jer til at sikre en god kommunikation gennem processen.

Procesdesign

I tæt samarbejde med jer kan vi forestå procesdesign for en optimal forandringsproces, der sikrer de ønskede forbedringer, samtidig med, at der er fokus på kerneopgaven og samarbejdet i organisationen.

Vi hjælper jer med et procesdesign, der i klare og tydelige trin sikrer grundlaget for en succesfuld og værdiskabende forandringsproces.

Involvering

Det vil være væsentligt tidligt i forløbet at fastlægge graden af medarbejderinvolvering, så medarbejdere oplever sig set og hørt, og at de får indflydelse på processen. Samtidig sikres det, at medarbejdernes ressourcer og viden anvendes konstruktiv i den fremadrettede proces.

Forandringsledelse

Ledelsen har naturligt en helt afgørende rolle i forandringer. For de mellemledere, der skal sikre, at forandringerne sker, er der yderligere den udfordring at skulle lede en forandring, som man selv er en del af, og som man måske samtidig er udfordret og påvirket af. Dertil skal mellemlederen kunne rumme medarbejderes eventuelle frustrationer og utryghed.

Procesledelse

En velfaciliteret forandringsproces sikrer resultater og forankring i organisationen. Der vil naturligt i forandringsprocessen kunne opstå utryghed og usikkerhed i organisationen. Det kan være ængstelse og bekymringer hos enkelte medarbejder som ”er der plads til mig i det nye” eller ”kan jeg følge med”. Det vil være vigtigt, at der skabes rum og muligheder for at disse følelsesmæssige reaktioner, der ofte følger med i en forandringsproces, håndteres bevidst og konstruktivt.

Kompetenceudvikling

DMR Arbejdsmiljø vil desuden i forandringsprocessen kunne hjælpe med kompetenceudvikling af mellemledere i forandringsledelse, så mellemlederne i højere grad bliver i stand til at håndtere den forandringsproces, som de selv er en del af.

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer godt igennem en forandringsproces, der sikrer værdiskabende resultater samt øget trivsel og arbejdsglæde, så kontakt os.

Nothing found