Konstruktiv konflikthåndtering

Konstruktiv konflikthåndtering

DMR Arbejdsmiljø arbejder med konstruktiv konflikthåndtering og rådgiver om, hvordan konflikter kan bidrage positivt.

Konflikter kan være energidræbende for både dig og dine kolleger. De skaber en dårlig stemning, både mens de ligger og ulmer, og ikke mindst når de bryder ud i lys lue. I værste fald udvikler de sig i mere og mere negativ retning.

Konflikter kan enten udvikle eller fastlåse. Dette afhænger af, hvordan vi håndterer og gennemlever konflikterne. Konflikter, der ikke håndteres konstruktivt, kan være energidræbende for både dig og dine kolleger. Ofte er vi kørt fast i vaner og indlærte mønstre, som kan være svære at ændre, og derfor kommer konflikterne let til at erobre os og fylde for meget i vores hverdag, men man kan lære at møde konflikter åbent og konstruktivt.

Konflikternes kompleksitet

Ved at arbejde med konflikter og konflikthåndtering får både medarbejderne og lederne:

  • en grundlæggende forståelse af kommunikationens betydning i op- og nedtrapning af konflikter.
  • en grundlæggende forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik.
  • en nysgerrig og konstruktiv tilgang til konflikter på arbejdspladsen.
  • en øget selvindsigt i forhold til egne reaktionsmønstre og roller i konfliktsituationer.
  • flere konkrete handlemuligheder i relation til forebyggelse og håndtering af konflikter både personligt og organisatorisk.
  • praktiske værktøjer og konkrete metoder til at håndtere konflikten konstruktivt.


DMR Arbejdsmiljø tilbyder rådgivning, der vil sætte fokus på konfliktproblematikkens forskellige perspektiver, og sammensætter temadage, kurser, sparrings- og coachingforløb i forhold til konflikthåndtering.

Nothing found