Arbejdshygiejniske målinger

Arbejdshygiejniske målinger - måling og rådgivning

Ved arbejdshygiejniske målinger foretages en undersøgelse af luftforureningen i et arbejdslokale eller ved en arbejdsproces.

Afhængig af virksomhedens produktion måles der for gasser, dampe, røg, støv, aerosoler og/eller mikroorganismer.

Resultatet sammenlignes med de gældende grænseværdier, der angiver et stofs maksimale tilladelige gennemsnitskoncentration i løbet af en arbejdsdag.

Målingerne foretages typisk for at:

  • Få kendskab til eksponering af medarbejderne.
  • Kontrollere om grænseværdier og lovkrav er overholdt.
  • Finde årsagen til konstaterede gener eller skader.
  • Dokumentere behov for yderligere tiltag, f.eks. ventilation.
  • Opspore kilder til indeklimaproblemer og prioritere tiltag til indeklimaforbedringer.

DMR Arbejdsmiljø rådgiver om ovenstående samt udfører relevante målinger, udfører målingerne og udarbejder forslag til eventuelle tiltag som følge af måleresultaterne.

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud på konkrete opgaver.

 

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail