Kemisk arbejdsmiljø og kemikalier

Rådgivning om kemisk arbejdsmiljø og kemikalier - dmr.dk

Når en virksomhed anvender farlige stoffer eller materialer, er der en række lovmæssige krav, der skal overholdes, og dokumentation, der skal være på plads. Bl.a. skal arbejdsgiveren sikre, at:

  • Medarbejderne er instrueret i brugen af stoffer og materialerne
  • Der forefindes sikkerhedsdatablade på farlige stoffer og materialer
  • Der er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Der er udarbejdet kemikalie APV’er, hvor der er påkrævet
  • Kemikalierne opbevares korrekt
  • Der er truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger
  • Der er de nødvendige værnemidler til rådighed
  • Affald håndteres korrekt
  • Medarbejderne har den nødvendige uddannelse til at arbejde med stoffet

Ved arbejde med farlige stoffer og materialer er der risiko for udvikle eksempelvis eksem, allergi, få nedsat lungefunktion og i værste fald skader på hjernen og nervesystemet eller kræft.

Det er derfor rigtig vigtigt at tage de korrekte forholdsregler – som brug af personlige værnemidler – og fokusere på effektiv forebyggelse gennem valg af arbejdsmetoder, etablering af procesudsugning og ved udskiftning af farlige stoffer med mindre farlige (substitution).

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud.

Nothing found